Teater K

Utveckling genom det gestaltade språket

 

Teater K är en fri teatergrupp som skapar föreställningar, driver sociala projekt, gör uppdragsutbildningar samt skräddarsyr forumteaterföreställningar efter behov.

 

 

Visioner för framtiden.

Vi erbjuder olika typer av workshops kring visioner där deltagarna själva får formulera vilket samhälle de vill leva i, och hur vi kan ta oss dit.

Vi presenterar även genomarbetade visioner som redan finns utvecklade. Läs mer nedan samt under ”Konkreta Visioner”.

Teater K har utvecklat projektidén ”Visutopia”. En ”open source hardware” verkstad med tillhörande forum för idéutveckling av hur vi ska använda våra resurser i framtiden (resilienta/hållbara ekonomiska system).

—————————————————————–

Teater K presenterar den interaktiva workshopen

Livet i en deltagarekonomi

fält demok

Europa är en av världens rikaste regioner, men är nu i ekonomisk kris. Vi har skapat klimatförändringar och stora ekologiska obalanser. Vi står inför betydande resursbrister av olja, fosfor, näringsrik mark, friskt vatten och viktiga metaller etc.

Är vårt nuvarande ekonomiska system en tillgång eller ett hinder för en god framtid?

Föreställ dig att ekonomi baserades på hur vi bäst kan använda våra naturtillgångar och arbetskraft.

Vi vill bidra till att sätta ljus på ett av de genomarbetade förslag som finns på hur vi kan organisera ekonomi mer demokratiskt i framtiden.

I ett deltagarekonomiskt samhälle finns ingen centraliserad eller koncentrerad makt, bara demokrati. Vi har tagit demokratisk kontroll över våra resurser och kan nu välja hur och vad vi ska producera.

Deltagarekonomi bygger på principen om att var och en ska ha inflytande över ett beslut i proportion till hur mycket hen berörs av det.

I workshopen får deltagarna kliva in i ett annan värld där vi tillsammans utforskar hur livet i en deltagarekonomi skulle kunna se ut. I konsumtionsråd och arbetsråd deltar vi där beslut avgörs om hur och vad som ska produceras. Vi får följa ett större ekonomiskt projekt från idé till genomförande. Genom den gestaltade formen levandegörs också hur relationer, samspel och vardagsliv påverkas av ett ekonomiskt system som inte präglas av konkurrens.

Workshopen är framtagen i samråd med Parecon Sverige, http://www.parecon.se/

Rekommenderad gruppstorlek och tidsåtgång : 20-30 personer, 4-8 timmar beroende på grad av fördjupning.

Välkomna att boka!

© Teater K - Startsida - Login - RSS