Teater K

Utveckling genom det gestaltade språket

 

Teater K är en fri teatergrupp som skapar föreställningar, driver sociala projekt, gör uppdragsutbildningar samt skräddarsyr forumteaterföreställningar efter behov.


Visioner för framtiden.

Vi erbjuder olika typer av workshops kring visioner där deltagarna själva får formulera vilket samhälle de vill leva i, och hur vi kan ta oss dit.

Vi presenterar även genomarbetade visioner som redan finns utvecklade. Läs mer nedan samt under ”Konkreta Visioner”.

Teater K har utvecklat projektidén ”Visutopia”. En ”open source hardware” verkstad med tillhörande forum för idéutveckling av hur vi ska använda våra resurser i framtiden (resilienta/hållbara ekonomiska system).

—————————————————————–

Teater K presenterar den interaktiva workshopen

Livet i en deltagarekonomi

fält demok

Europa är en av världens rikaste regioner, men är nu i ekonomisk kris. Vi har skapat klimatförändringar och stora ekologiska obalanser. Vi står inför betydande resursbrister av olja, fosfor, näringsrik mark, friskt vatten och viktiga metaller etc.

Är vårt nuvarande ekonomiska system en tillgång eller ett hinder för en god framtid?

Föreställ dig att ekonomi baserades på hur vi bäst kan använda våra naturtillgångar och arbetskraft.

Vi vill bidra till att sätta ljus på ett av de genomarbetade förslag som finns på hur vi kan organisera ekonomi mer demokratiskt i framtiden.

I ett deltagarekonomiskt samhälle finns ingen centraliserad eller koncentrerad makt, bara demokrati. Vi har tagit demokratisk kontroll över våra resurser och kan nu välja hur och vad vi ska producera.

Deltagarekonomi bygger på principen om att var och en ska ha inflytande över ett beslut i proportion till hur mycket hen berörs av det.

I workshopen får deltagarna kliva in i ett annan värld där vi tillsammans utforskar hur livet i en deltagarekonomi skulle kunna se ut. I konsumtionsråd och arbetsråd deltar vi där beslut avgörs om hur och vad som ska produceras. Vi får följa ett större ekonomiskt projekt från idé till genomförande. Genom den gestaltade formen levandegörs också hur relationer, samspel och vardagsliv påverkas av ett ekonomiskt system som inte präglas av konkurrens.

Workshopen är framtagen i samråd med Parecon Sverige, http://www.parecon.se/

Rekommenderad gruppstorlek och tidsåtgång : 20-30 personer, 4-8 timmar beroende på grad av fördjupning.

Välkomna att boka!


Se ”Pure II, 2017” under fliken Aktuellt (till höger här)

Under påskhelgen 13-17e är du välkommen till Teater K i Katrineholm för att fördjupa dig i dansformen Kontaktimprovisation.

Vi vill med Pure samla människor för att skapa inspirerande nya dansupplevelser.

Under dessa dagar kommer det att finnas gott om utrymme där du som deltagare kan ta olika initiativ till aktiviteter, och det kommer kontinuerligt finnas möjlighet till att enbart jamma. Helgen kommer också att innehålla en fortlöpande workshop på förmiddagarna i grundläggande kontaktimpro-teknik med Niklas Valenti, och fokuserade jam med levande musik på kvällarna.

Alla oavsett erfarenhet är välkomna till denna dansanta påskhelg!

—————– In english —————–

See ”Pure II, 2017” under the headline ”Aktuellt” to the right on this page!

During the easter weekend 13-17 april you are welcome to Teater K in Katrineholm, Sweden to deepen your skills in the dance form Contact Improvisation.

The intention with PURE is to  create an event for inspiring new dance experiences.

There will be a lot of time during these days for participants to contribute with different initiatives for labs, workshops etc, and there will continuously be possible to jam. The weekend will also every morning include an intensive with basic contact improvisation technique with Niklas Valenti. And every night a jam with intro and live music.

You are welcome regardless of level of experience

© Teater K - Startsida - Login - RSS