Teater K

Utveckling genom det gestaltade språket

 

Identitet

”Att känna värde genom att prestera eller genom att vara – det är frågan!”

Hur blir jag den jag är? Vilken makt har jag över mitt liv? Hur mycket har jag format mig själv och hur mycket har jag präglats av min omgivning? I vår föreställning Identitet undersöker vi hur vi blir dem vi är och frågeställningarna ovan har legat till grund för vår research kring föreställningen.

I nära möten med varandra möter karaktärerna mer av sig själva. I konfrontationer och förtroliga möten mellan syskon, vänner, mamma och dotter, pojkvän och flickvän, får publiken ta del av de resor karaktärerna gör i sig själva.

Lever vi i enlighet med våra inre önskningar, eller gör vi oss till offer för omständigheter? (mer…)

Klara och Magnus, en kärlekshistoria?

En monolog om kärlek och makt – värderingar och attityder kring könsroller, våldtäkt och misshandel .

Pjäsen vänder sig till Åk 9, gymnasieungdomar och vuxna och består av en kort pjäs följd av ett efterarbete. Pjäsen är en 30 minuter lång monolog som gestaltar en 17-årig tjejs väg in i en relation där hon successivt blir mer och mer förtryckt; fysiskt, psykiskt och sexuellt. Pjäsen följs upp med en och en halv timmes efterarbete.

Efterarbetet behandlar värderingar kring sex, kön och makt och genomförs med blandade eller könsseparata grupper. Pjäsen är baserad på kvinnors verkliga berättelser från misshandelsrelationer samt på forskning kring mäns våld mot kvinnor och ungdomars attityder till våldtäkt.

Vi har spelat över 70 föreställningar av pjäsen. Vi har spelat för högstadie- och gymnasieungdomar, våldsutsatta kvinnor, kvinnojourer och personer som arbetar med brottsförebyggande arbete, samt på konferenser.

Manus och regi: Julia Fries

Skådespelare & workshop: Annika Lykta

Workshop & teknik: Anders Nilsson

För beställning, referenser och prisuppgift kontakta Julia:

julia@teaterk.nu    070 – 540 87 50

© Teater K - Startsida - Login - RSS