Teater K

Utveckling genom det gestaltade språket

 

Clownen Maja

”Det är oss vi har väntat på”

En resa tillsammans med två clowner i att  förstå ekonomin och hur det hänger ihop
med människorna, världen och miljön. Och framförallt: vad gör vi nu?

det är oss
Clownen är barnet som ser på världen med nya ögon och clownen är en
sanningssägare. Vi vill låta publiken titta på hur vi format dagens samhälle,
ekonomiska system och fördelningen av resurser genom clownens oförställda blick. Vi
vill genom de två clownernas resa för att förstå sammanhang, tydliggöra saker som vi
ofta tror är så komplexa och svåra att förstå, att vi lämnar dem till experter och
ekonomer. Genom clownernas självklarhet kan vi se på dessa saker på nya sätt, ta vår
magkänsla på allvar och ta oss an frågor som är avgörande för vår framtid men som
nu ofta beslutas långt ifrån oss.
Clownen skjuter högt och lågt, tar sig an de stora frågorna med samma självklarhet
som de små vardagsnära detaljerna, och kan därigenom också visa på
sammanhangen.  Föreställningen innehåller improviserande delar och interaktion
med publiken. Tillsammans med musik, dans och humor får vi angelägna frågor att
kännas just…angelägna.Workshop
I anslutning till föreställningen erbjuder vi en workshop om visioner. Med inspiration
från föreställningens resonemang om ekonomi låter vi publiken fundera på hur de
skulle vilja att produktionen styrdes och resurser fördelades. Workshopen kommer att
anpassas efter ålder och förkunskap hos publiken. I workshopen behöver varje
deltagare en flyttbar stol och plats nog i rummet för alla att sitta i ring.
Målgrupp
Föreställningen vänder sig till ungdomar (från åk 7) och vuxna. Vi erbjuder
föreställningen till högstadieskolor och gymnasier, samt till allmänheten genom
offentliga föreställningar. Föreställningen kan spelas för upp till 150 personer, men
workshopen ges för max 30 deltagare/gång.
Medverkande:
Andrea Arlid (clown och musik)
Julia Fries (clown)
Manus och regi:
Anders Nilsson
Övriga fakta
5×4 meter exkl publikplats.
Inga särskilda krav på takhöjd,
bärhjälp eller teknik.
Mörklagd lokal.
Speltid ca 90 minter.
Vi spelar upp till 2 förställningar per dag. Pris 12 000: ­/föreställning. Andra
föreställningen samma dag 7 000: ­. Resa tillkommer, samt i aktuella fall boende och
traktamente.
Bakgrund
Teater K ägnar sin verksamhet åt att vara med i omställningen till ett hållbart
samhälle. Vi ser att det saknas visioner för vår tid samtidigt som vi står inför akuta
kriser, både ekonomiskt, miljö­ och resursmässigt, såväl som demokratiskt. Vi gör
därför en satsning på visioner, vi håller workshops där människor själva får vara
kreativa och visionera kring vilket samhälle de vill se och finna konkreta vägar dit.
Denna clownföreställning är ytterligare en del i denna satsning där vi vill väcka
tankar hos människor och kanske en vilja att skapa förändring, i sitt eget liv och
omkring sig.
Föreställningen finns att beställa från juni 2014.

Nedan kan du följa Majas väg från första planeringsträffen till färdig föreställning, filmerna ligger i kronologisk ordning med den första längst ned.

 

 

 

 

 

 

 

(mer…)

2027

Oktober 2012 arrangerade Teater K ett levande rollspel inom projektet Framtid Nu. Det heter 2027 – livet efter kapitalismen och utspelade sig i Nyköping och Katrineholm, och sträcka sig över 15 år från nu fram till 2027. Tanken var att undersöka en vision om ett samhälle som är rättvist, jämställt och självförvaltande, i en framtid som är accepterande och mer ekologiskt sund.

Du kan läsa mer om projektet på sidan www.2027.se.

Profeten

av Kahlil Gibran

Kahlil Gibrans kända livsverk Profeten har arbetats fram till en scenversion. Det blir en musikalisk resa, där ord och ton samspelar i en föreställning för våra sinnen.

Instrument

Almustafa ska snart resa. I tolv år har han väntat i staden Orfalese på att kunna fara hem. En dag när han skådar ut över havet ser han sitt skepp komma med dimman. Men han inser att han inte kommer kunna lämna Orfalese utan sorg i hjärtat. Innan han far ber folket i staden honom att berätta för dom vad som finns mellan födelse och död. En kvinna stiger fram och säger: ”tala till oss om barnen” och han svarade och sa:“ Era barn är inte era barn. De är söner och döttrar av livets längtan efter sig själv. De kommer genom er men inte från er och fastän de lever hos er tillhör de er ändå inte. Ni kan ge dem er kärlek men inte era tankar ty de har sina egna tankar…”

Berättelsen om Profeten vävs samman med musik och sång i folkliga klanger. Texten är allmänmänsklig, ord som ger styrka och tröst, men som också manar till handling och kraft, det går att förändra världen. Föreställning är spelbar på olika platser och inte beroende av ett scenrum. Profeten manar till förståelse, kärlek och fred. I oroliga tider kan berättelser och visdomsord sprida tillförsikt och insikt i att vi alla hör ihop och har lika värde som människor. I samband med föreställningen inbjuder vi gärna till samtal/workshop och diskussion om Kahlil Gibrans ord.

Medverkande:
Annika Lykta – Text, sång och harpa
Kajsa Dahlström – Text, sång, fiol och harpa
Andréa Arlid – Text, sång, dragspel

Textbearbetning: Annika Lykta

Översättning: Carl-Gustaf Rosén och Johan Wretman, Proprius förlag

Kontakt: annika@teaterk.nu 0736-173173

Vi har det stora nöjet att få spela Profeten på Sláva Teatern i Huddinge och vi hoppas så klart att du kommer!

Teater Sláva, Tonsalen, Kyrkogårdsvägen 2 Huddinge

http://www.teaterslava.org/

Biljettbokning och frågor: annika@teaterk.nu

VÄLKOMMEN!

Mannen bakom masken

Samuel har lyckats nå alla sina livsmål och är nu på väg att bilda familj, men hans partner tvekar. Samuel inser att flera viktiga personer i hans liv har uppfattningar om honom som han får allt svårare att avfärda.


mbm flygblad

Mannen bakom masken. En berättelse om en man som tvingats bli medveten om hur lite han känner till om sitt inre liv, och hur han formats av sin könsroll. I anslutning till föreställningen processar vi ämnet i en workshop med publiken.

Denna föreställning ges även i samband med ett seminarium med titeln ”Könsroller i förändring – hur skapar vi det samhälle vi vill ha?”.

Vi turnerar även med föreställningen. Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

Vinnare eller förlorare

Vad gör vår syn på varandra som vinnare eller förlorare, med oss?

En berättelse om två socialarbetares arbete med att försöka hjälpa två ungdomar som är på väg att ge upp sin tro på en framtid i samhället. ”Fältarna” pendlar mellan entusiasm och uppgivenhet. Föreställningen undersöker vad som hjälper och vad som stjälper ungdomarna.

Hur fria är vi från ”förakt för svaghet”?

Medverkande:
Manus/Regi: Anders Nilsson
I rollerna: Lena Cevert, Suzanne Ernrup, Anders Sundquist och Yildirim Denizhan 
Producent: Annicka Halvarsson

Evert Englund

Varför leker inte Evert? Han är älskad, men ändå ensam. Vad är det som fattas hos honom, självförtroende? Självkänsla? Hur får man det? Evert är till lags.

Han tillfredställer andra mer än sig själv. Var är hans egen vilja och lust? Han visar i alla fall inte för andra vad han känner och tänker. Har det funnits någon som sett Evert som han verkligen är? (mer…)

Nässla

Hur vild kan jag vara? Nässla och Molly är bästa vänner. Men en dag upptäcker Nässla att hennes spegelbild förändras. Nässla vill leka nya vildare lekar.

Men Molly vill inte. Nässla blir arg på Molly. Hon tänker inte leka med Molly. Hon tänker leka med Samuel. Men Samuel tror inte att hon kan leka hans vilda lekar. (mer…)

Tala

Att bli flykting!

Vad innebär det att fly från krig i sitt land? Vilka historier bär de flyktingar vi möter omkring oss på? Vill de berätta om det? Är det någon som frågar? (mer…)

Hållplats Livet

Teater K spelade under 2006 miniföreställningen ”Hållplats livet” i samarbete med Sensus studieförbund.

”Hållplats Livet” spelas på arabiska och svenska och behandlar olika livsfrågor. Föreställningen finns fortfarande att beställa och är lämplig som pausunderhållning på tex. konferensen. (mer…)

Ludna dina lår

Mama Morrigan i samarbete med Teater K och Sensus ger sång-, musik- och teaterföreställningen Ludna Dina Lår. En underhållande dialog om hur det är att vara en alldeles vanlig kvinna idag, om att försöka älska sig själv. Text varvas med sång och musik. I samband med Ludna Dina Lår har det genomförts ett fotoprojekt där tio ”vanliga” kvinnor stått modell. (mer…)

© Teater K - Startsida - Login - RSS