Teater K

Utveckling genom det gestaltade språket

 

Att känna värde genom att prestera eller genom att vara

En föreläsning om självförtroende och självkänsla.

Vi lever i en kultur som präglas av att värdera människor efter prestation. Få av oss kan känna värde bara genom att vara.

Genom ökad självkänsla blir vi mer hela och inifrånstyrda. Självkänsla gör oss mindre auktoritetsberoende (eller mindre benägna till beroenden överhuvudtaget) och medvetna om våra inre processer.

”Självkänsla är den insikt man har om sig själv och sitt inre liv (grad av sann självbild) och hur man förhåller sig till den kunskapen (konstruktivt eller destruktivt). Självkänsla handlar om det vi är medan självförtroende handlar om prestationer och kompetenser. Självkänsla och självförtroende är olika separata delar av vår psykologi. Med god självkänsla blir vi mer inifrånstyrda (egna behov, värderingar och övertygelser), medan självförtroende som påverkas av kritik och beröm riskerar att göra oss mer utifrånstyrda.”

Formulering av Anders på Wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Självkänsla

Föreläsare: Anders Nilsson

© Teater K - Startsida - Login - RSS