Teater K

Utveckling genom det gestaltade språket

 

Clownen Maja

”Det är oss vi har väntat på”

En resa tillsammans med två clowner i att  förstå ekonomin och hur det hänger ihop
med människorna, världen och miljön. Och framförallt: vad gör vi nu?

det är oss
Clownen är barnet som ser på världen med nya ögon och clownen är en
sanningssägare. Vi vill låta publiken titta på hur vi format dagens samhälle,
ekonomiska system och fördelningen av resurser genom clownens oförställda blick. Vi
vill genom de två clownernas resa för att förstå sammanhang, tydliggöra saker som vi
ofta tror är så komplexa och svåra att förstå, att vi lämnar dem till experter och
ekonomer. Genom clownernas självklarhet kan vi se på dessa saker på nya sätt, ta vår
magkänsla på allvar och ta oss an frågor som är avgörande för vår framtid men som
nu ofta beslutas långt ifrån oss.
Clownen skjuter högt och lågt, tar sig an de stora frågorna med samma självklarhet
som de små vardagsnära detaljerna, och kan därigenom också visa på
sammanhangen.  Föreställningen innehåller improviserande delar och interaktion
med publiken. Tillsammans med musik, dans och humor får vi angelägna frågor att
kännas just…angelägna.Workshop
I anslutning till föreställningen erbjuder vi en workshop om visioner. Med inspiration
från föreställningens resonemang om ekonomi låter vi publiken fundera på hur de
skulle vilja att produktionen styrdes och resurser fördelades. Workshopen kommer att
anpassas efter ålder och förkunskap hos publiken. I workshopen behöver varje
deltagare en flyttbar stol och plats nog i rummet för alla att sitta i ring.
Målgrupp
Föreställningen vänder sig till ungdomar (från åk 7) och vuxna. Vi erbjuder
föreställningen till högstadieskolor och gymnasier, samt till allmänheten genom
offentliga föreställningar. Föreställningen kan spelas för upp till 150 personer, men
workshopen ges för max 30 deltagare/gång.
Medverkande:
Andrea Arlid (clown och musik)
Julia Fries (clown)
Manus och regi:
Anders Nilsson
Övriga fakta
5×4 meter exkl publikplats.
Inga särskilda krav på takhöjd,
bärhjälp eller teknik.
Mörklagd lokal.
Speltid ca 90 minter.
Vi spelar upp till 2 förställningar per dag. Pris 12 000: ­/föreställning. Andra
föreställningen samma dag 7 000: ­. Resa tillkommer, samt i aktuella fall boende och
traktamente.
Bakgrund
Teater K ägnar sin verksamhet åt att vara med i omställningen till ett hållbart
samhälle. Vi ser att det saknas visioner för vår tid samtidigt som vi står inför akuta
kriser, både ekonomiskt, miljö­ och resursmässigt, såväl som demokratiskt. Vi gör
därför en satsning på visioner, vi håller workshops där människor själva får vara
kreativa och visionera kring vilket samhälle de vill se och finna konkreta vägar dit.
Denna clownföreställning är ytterligare en del i denna satsning där vi vill väcka
tankar hos människor och kanske en vilja att skapa förändring, i sitt eget liv och
omkring sig.
Föreställningen finns att beställa från juni 2014.

Nedan kan du följa Majas väg från första planeringsträffen till färdig föreställning, filmerna ligger i kronologisk ordning med den första längst ned.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Teater K - Startsida - Login - RSS