Teater K

Utveckling genom det gestaltade språket

 

Framtid Nu

Treårsprojektet ”Framtid Nu” avslutades som planerat i april 2013

Som en fortsättning på projektet genomför vi workshops om deltagarekonomi.

Vad tänker och känner unga människor om framtiden? Hur vill de att framtidens  samhälle ska se ut?

Hur ser framtiden ut nu? För dig, för världen?

Vilka är vägarna framåt nu?

Avslutande fasen i projketet: Visioner! Oktober 2012 genomfördes Lajvet ”2027″ i Katrineholm, Nyköping och på ekoenheten Änggärdet i Skebokvarn. Vi skapade ett fiktivt scenario i fyra dagar, av ett framtida samhälle med mycket mer demokrati. Se www.2027.se

Fas 2 i projekt Framtid Nu . Vi hade en grupp som som utforskade sin samtid och dess möjligheter.  Vi går lite djupare in i frågor om vilken framtid vi vill skapa. Gruppen kommer med utgångspunkt i sig själva och sitt eget liv få arbeta med hur de vill forma sitt liv, de sammanhang de befinner sig i och den värld de lever i. Vårt fokus kommer att vara på vilka visioner och möjligheter som finns att utforska och välja på, både för individer och samhälle.

Eftersom vi vill att kursen ska vara mer baserad på upplevelse än teori besöker vi olika evenemang och verksamheter tillsammans. Vi har bland annat besökt föreläsningar med Tim Jackson och Nicole Smith om problemen med tillväxt och konferenser som MR-dagarna och Motkraft.

Vi har processat ämnen som klimat/miljö, demokrati och framtidsvisioner.

Våren 2010:

Vi  arrangerade 6:e maj 2010 ett framtidsvisonsseminarie där representanter för olika idéer får möttes.

Teater Barbara spelade den 18e maj föreställningen Frossa om ”tillståndet på jorden. Hur lång tid har vi på oss före ekologins sammanbrott – innan det är för sent? Med hjälp av fakta, humor, mim och dramatik vill de väcka tankar och inspirera till handling. Med insikten om att vi alla har makten att förändra, vaknar även lusten att göra så.”

Den 18e juni presenterades resultatet av projektvåren i en allkonstföreställning på torget i Katrineholm.

Projektet drivs tillsammans med Katrineholms Kommun och stöds också av Allmänna arvsfonden samt Landstinget i Sörmland.

Mer info finns  på: http://www.arvsfondsprojekten.se/node/454

© Teater K - Startsida - Login - RSS