Teater K

Utveckling genom det gestaltade språket

 

Profeten

av Kahlil Gibran

Kahlil Gibrans kända livsverk Profeten har arbetats fram till en scenversion. Det blir en musikalisk resa, där ord och ton samspelar i en föreställning för våra sinnen.

Instrument

Almustafa ska snart resa. I tolv år har han väntat i staden Orfalese på att kunna fara hem. En dag när han skådar ut över havet ser han sitt skepp komma med dimman. Men han inser att han inte kommer kunna lämna Orfalese utan sorg i hjärtat. Innan han far ber folket i staden honom att berätta för dom vad som finns mellan födelse och död. En kvinna stiger fram och säger: ”tala till oss om barnen” och han svarade och sa:“ Era barn är inte era barn. De är söner och döttrar av livets längtan efter sig själv. De kommer genom er men inte från er och fastän de lever hos er tillhör de er ändå inte. Ni kan ge dem er kärlek men inte era tankar ty de har sina egna tankar…”

Berättelsen om Profeten vävs samman med musik och sång i folkliga klanger. Texten är allmänmänsklig, ord som ger styrka och tröst, men som också manar till handling och kraft, det går att förändra världen. Föreställning är spelbar på olika platser och inte beroende av ett scenrum. Profeten manar till förståelse, kärlek och fred. I oroliga tider kan berättelser och visdomsord sprida tillförsikt och insikt i att vi alla hör ihop och har lika värde som människor. I samband med föreställningen inbjuder vi gärna till samtal/workshop och diskussion om Kahlil Gibrans ord.

Medverkande:
Annika Lykta – Text, sång och harpa
Kajsa Dahlström – Text, sång, fiol och harpa
Andréa Arlid – Text, sång, dragspel

Textbearbetning: Annika Lykta

Översättning: Carl-Gustaf Rosén och Johan Wretman, Proprius förlag

Kontakt: annika@teaterk.nu 0736-173173

Vi har det stora nöjet att få spela Profeten på Sláva Teatern i Huddinge och vi hoppas så klart att du kommer!

Teater Sláva, Tonsalen, Kyrkogårdsvägen 2 Huddinge

http://www.teaterslava.org/

Biljettbokning och frågor: annika@teaterk.nu

VÄLKOMMEN!

© Teater K - Startsida - Login - RSS