Teater K

Utveckling genom det gestaltade språket

 

Kontaktimprovisation

Improviserad rörelse utifrån dig själv och dina impulser i mötet med andra. En lek med kroppskontakt i rörelse som övar upp närvaro, lyssnande och tillit.

Kontaktimprovisation är en lekfull dansform där två eller flera personer improviserat utforskar kontakt, balans och viktöverföring. Formen utvecklades i början av 70-talet i USA och utgår från kroppens naturliga rörelser.

Kontaktimprovisation är ett lustfyllt sätt att hålla sig i form på och tränar lyhördhet och självtillit, närvaro och kroppsmedvetenhet. Då dansen bygger på improvisation, övas förmågan att lyssna på och följa sina egna impulser, såväl som att vara lyhörd för andras.

Hör av dig till Teater K om du är intresserad av att dansa kontaktimprovisation i Katrineholm. När det finns tillräckligt många intresserade kör vi igång. Vi ses en gång i veckan för en timmes introduktion med uppvärmning och grundläggande teknik, därefter är det öppet jam. Man behöver inte delta varje gång utan kan vara med de gånger det passar.

Ett jam innebär att rummet är öppet för improvisation med dans, lek, musik och röst. Under jam kan även barn delta. Under ett jam tar och en tar ansvar för att inte skada sig själv eller någon annan.

© Teater K - Startsida - Login - RSS