Teater K

Utveckling genom det gestaltade språket

 

Utveckling genom det gestaltade språket

Med gestaltat arbete processar vi erfarenheter, värderingar och vilja att förändra.

Teater K är en fri teatergrupp som genom det gestaltade språket vill arbeta med människors värderingar. Vi har med egenproducerad dramatik behandlat ämnen som vi uppfattat som angelägna för vår tid. Återkommande teman i Teater K:s produktioner har varit integritet och självkänsla. En pjäs för ungdomar behandlade ämnet att vara flykting. Senaste åren har könsroller varit det övergripande temat.

Flera av våra föreställningar innehåller interaktiva inslag och följs upp av arbete i workshopform. Vi tror på teaterns möjlighet att skapa möten mellan människor och öppna upp för konstruktiva samtal.

Teater K arbetar också med olika projekt, kurser och utåtriktad verksamhet.

Vi vänder oss till arbetslivet med skräddarsydda forumteaterföreställningar. Vi ger kurser för ungdomar, vuxna och arbetsliv. Kurserna handlar om teater, kommunikation och personlig utveckling. Vi driver med stöd från Länsstyrelsen projekten Kraft och Kurage som innebär förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld.

Vi har våra lokaler på Fredsgatan 4-8 i Katrineholm.

Vi är:

Julia Fries
Anders Nilsson

Tidigare uppdragsgivare

Nordiska Muséet

Rädda Barnen

Katrineholm Kommun

KSAN

UNIFEM Sverige

Ungdomsstyrelsen

Ljusdals kommun

Agora

Kvinnojouren Rosen

Svenska kyrkan

Nora Kommun

Västerås stad

Kvinnojouren i Gävle

Attention

Studieförbundet vuxenskolan

Katrineholms Kuriren

Duveholmsgymnasiet

Flens Kommun

Tullängsskolan, Örebro

Åsa Folkhögskola

© Teater K - Startsida - Login - RSS