Teater K

Utveckling genom det gestaltade språket

 

Samspel

Hur fördjupar vi våra nära relationer?

Hur öppna är vi för att ta emot kärlek? Vi söker närhet och bekräftelse, men har också utvecklat strategier för att undvika nära möten.

Hur öppna och ärliga vågar vi vara? Hur mycket av oss själva visar vi?  Tror vi att vi kan bli älskade för allt vi är? Kan vi ta emot mer kärlek, än vi kan älska oss själva?

Under en helg med upplevelsebaserad inlärning, utforskar vi oss själva angående dessa frågor. 

Genom att varva teori och samtal med övningar och gestaltat arbete, syftar kursen till att leda till verklig förändring.

Kursen fokuserar på att ge deltagarna verktyg för att stärka sin självkänsla och därmed förmåga till sunda nära relationer.

Vi leder både blandade grupper och separata kurser för kvinnor, män och par.

Kursledare: Julia Fries & Anders Nilsson
Kursledarna har kompetenser i drama, psykodrama, personalhandledning och coaching.

© Teater K - Startsida - Login - RSS