Teater K

Utveckling genom det gestaltade språket

 

Klara och Magnus, en kärlekshistoria?

En monolog om kärlek och makt – värderingar och attityder kring könsroller, våldtäkt och misshandel .

Pjäsen vänder sig till Åk 9, gymnasieungdomar och vuxna och består av en kort pjäs följd av ett efterarbete. Pjäsen är en 30 minuter lång monolog som gestaltar en 17-årig tjejs väg in i en relation där hon successivt blir mer och mer förtryckt; fysiskt, psykiskt och sexuellt. Pjäsen följs upp med en och en halv timmes efterarbete.

Efterarbetet behandlar värderingar kring sex, kön och makt och genomförs med blandade eller könsseparata grupper. Pjäsen är baserad på kvinnors verkliga berättelser från misshandelsrelationer samt på forskning kring mäns våld mot kvinnor och ungdomars attityder till våldtäkt.

Vi har spelat över 70 föreställningar av pjäsen. Vi har spelat för högstadie- och gymnasieungdomar, våldsutsatta kvinnor, kvinnojourer och personer som arbetar med brottsförebyggande arbete, samt på konferenser.

Manus och regi: Julia Fries

Skådespelare & workshop: Annika Lykta

Workshop & teknik: Anders Nilsson

För beställning, referenser och prisuppgift kontakta Julia:

julia@teaterk.nu    070 – 540 87 50

© Teater K - Startsida - Login - RSS