Teater K

Utveckling genom det gestaltade språket

 

Forumteater

Forumteater är en kreativ metod där alla närvarande har möjlighet att påverka ett fiktivt händelseförlopp.

Hur då?

Vi formulerar situationen ni vill förändra i ett forumteaterspel. Publiken får sedan tillsammans möjlighet att prova olika idéer för att utveckla konstruktiva förhållningssätt.

Varför?

I gränslandet mellan fiktion och verklighet blir vi friare i vår kreativitet. Genom att involvera alla sinnen blir vårt arbete med att hitta vägar ut ur stagnation och låsta konflikter verkliga erfarenheter.

Några exempel

• Öka förståelsen mellan olika parter i en konflikt
• Förbereda sig inför olika situationer
• Starta en rak och tydlig kommunikation

• Dela med sig av erfarenheter
• Bryta förtryck
• Ökad självkännedom
• Få inblick i en annan roll än den man själv har

Vi har använt oss av forumteater på skolor och arbetsplatser.

Givetvis diskuterar vi fram vad som passar er och skräddarsyr föreställningen efter vad ni vill belysa.

© Teater K - Startsida - Login - RSS